Español English Català      Linkedin Seeliger y Conde  Youtube Seeliger y Conde

CERCAR UNA OFICINA

Seeliger y Conde Amrop

CERCAR UNA OFICINA

Seeliger y Conde Amrop

CERCAR UN CONSULTOR

Seeliger y Conde Amrop

CERCAR UN CONSULTOR

Seeliger y Conde Amrop

Consells d'Administració

La nostra pràctica en Consells d’Administració està orientada al disseny i la implantació de models de govern corporatiu, recerques de consellers i d’altres serveis d’auditoria.

Els nostres models de Govern Corporatiu ajuden a millorar l’estratègia de la companyia i a articular les relacions entre els accionistes, òrgans d’Administració i la Direcció Executiva. Pretenen garantir que el Consell d’Administració compleixi amb les seves responsabilitats bàsiques.

Les nostres recerques es dirigeixen a membres de consells d’Administració de companyies cotitzades i no cotitzades i de consells assessors. Tanmateix busquem consellers membres de les Comissions especialitzades del Consell.

En base a l’experiència real i actualitzada dels nostres socis com a membres de Consells d’Administració, aportem contrast neutral extern en matèria de transparència (productes d’assessorament en processos d’autoavaluació i recomanacions en matèria de transparència –codis de bon govern) i col•laborem alineant el talent i capacitats dels consells amb les competències estratègiques definides (avaluació objectiva de capacitats del consell).

El nostre objectiu pel mercat espanyol és, des de la nostra posició de lideratge, seguir col•laborant i acompanyant a les empreses espanyoles en l’esforç cap a la transparència que de forma contínua venen desenvolupant.