Español English Català      Linkedin Seeliger y Conde  Youtube Seeliger y Conde

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, del 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que SEELIGER Y CONDE, S.L. amb domicili al C/ Provenza, 269-269 Pral., de Barcelona C. P. 08008, i CIF Nº B59060558 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 37.171, foli 2, full B-2975, inscripció 20ª és la titular de la pàgina www.syc-amrop.es (en endavant la pàgina Web).

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

Les condicions generals incloses en el present avís legal regulen l’accés i utilització de la pàgina Web que SEELIGER Y CONDE, S.L. en principi, posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’ Internet, sense perjudici de que aquesta circumstància pugui variar de conformitat amb la condició general 2. L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves de las presents condicions. La utilització de determinats serveis oferts en aquesta pàgina es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades per el fet de fer ús de els serveis anomenats.

1. AUTORITZACIÓ

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina Web tan sols i exclusivament si concorren les següents condicions:

La utilització no autoritzada de la informació que conté la pàgina Web, la seva revenda, així com la lesió del drets de la propietat intel·lectual o industrial de SEELIGER Y CONDE, S.L., donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

2. RESPONSABILITATS

 

2.1. En general

Tant l’accés a la pàgina Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació que conté a la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

2.2. Del funcionament i disponibilitat de la Web

SEELIGER Y CONDE, S.L., es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació que conté la pàgina Web, de la configuració i presentació de la mateixa i de les condicions d’accés.

SEELIGER Y CONDE, S.L. no es responsabilitza dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

SEELIGER Y CONDE, S.L. utilitza programes de detecció de virus para controlar tots els Continguts que introdueix a la pàgina Web. No obstant, SEELIGER Y CONDE, S.L. no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements a la Web introduïts per tercers aliens a SEELIGER Y CONDE, S.L. que puguin produir alteracions als sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, SEELIGER Y CONDE, S.L. no serà en cap cas responsable dels danys i prejudicis de tota índole que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Tanmateix, SEELIGER Y CONDE, S.L. utilitza diverses mesures de protecció de la Web contra atacs informàtics de tercers. No obstant, SEELIGER Y CONDE, S.L. no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús de la Web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, SEELIGER Y CONDE, S.L. no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l’esmenta’t accés no autoritzat.

SEELIGER Y CONDE, S.L., no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. SEELIGER Y CONDE, S.L., durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat rebi notícia dels errors, desconnexions o manca d’actualització dels continguts, totes a aquelles tasques tendents a resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

SEELIGER Y CONDE, S.L. es reserva el dret d’interrompre l’accés a la Web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

2.3. Dels continguts i la qualitat del Servei

SEELIGER Y CONDE, S.L. no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats a la pàgina Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware y software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat per els danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

En el caso de que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícites o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, en particular, consisteixen en:

Podrà posar-lo en coneixement d’SEELIGER Y CONDE, S.L., no obstant, la recepció de dita comunicació no suposarà coneixement als efectes de la responsabilitat prevista a l’article 17 de la LSSICE.

SEELIGER Y CONDE, S.L. no es fa responsable de la falta d’utilitat o adequació per a ús específic de la present pàgina Web.

SEELIGER Y CONDE, S.L. tampoc es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l’Usuari per els errors o omissions que poguessin tenir els continguts de la Web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions del mateix.

2.4. De la utilització

SEELIGER Y CONDE, S.L. no es farà responsable en cap cas del ús que els Usuaris poguessin fer de la Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

2.5. Dels enllaços a altres Web

Tot enllaç de tercers a la pàgina Web deu ser a la seva principal, quedant expressament prohibit els "links profunds", el "framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la pàgina Web, a favor de tercers no autoritzats.

A través de la present Web l’Usuari podrà accedir a llocs Web pertanyents a y/o gestionats por tercers.

La presència de tals enllaços és merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que se s’ofereixin a la Web de destí. L’usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos. L’usuari reconeix i accepta que SEELIGER Y CONDE, S.L. no es fa responsable, directa o indirectament, de qualsevol danys i perjudicis ocasionats per l’accés a tals links.

En cas de que SEELIGER Y CONDE, S.L. tingui coneixement efectiu de que la informació o la activitat a la qual és remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pugui lesionar béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligencia necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

3. PROPIETAT INDUSTRIAL

L’ús de la pàgina Web no atribueix a l’usuari cap dret sobre marques, noms comercials, signes distintius o dissenys de qualsevol tipus que apareixen a la pàgina Web. Els articles, notícies, legislació i altres continguts públics dels drets de propietat intel·lectual no pertanyen a SEELIGER Y CONDE, S.L. estan publicats amb la única finalitat d’informar als usuaris d’aquesta pàgina.

SEELIGER Y CONDE, S.L. és titular del codi, font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements de software de la pàgina Web així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que en ella s’inclouen.

Usamos cookies propias y de terceros para ofrecerle contenidos adaptados a sus intereses. Al navegar por este Sitio Web, acepta su instalación y uso. Puede consultar la Política de Cookies para más información.

ACEPTO