Español English Català      Linkedin Seeliger y Conde  Youtube Seeliger y Conde

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, del 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que SEELIGER Y CONDE, S.L. amb domicili al C/ Velázquez Nº 18, 5, de Madrid C. P. 28001, i CIF Nº B59060558 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 37.171, foli 2, full B-2975, inscripció 20ª és la titular de la pàgina www.syc-amrop.es (en endavant la pàgina Web).

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

Les condicions generals incloses en el present avís legal regulen l’accés i utilització de la pàgina Web que SEELIGER Y CONDE, S.L. en principi, posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’ Internet, sense perjudici de que aquesta circumstància pugui variar de conformitat amb la condició general 2. L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves de las presents condicions. La utilització de determinats serveis oferts en aquesta pàgina es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades per el fet de fer ús de els serveis anomenats.

1. AUTORITZACIÓ

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina Web tan sols i exclusivament si concorren les següents condicions:

La utilització no autoritzada de la informació que conté la pàgina Web, la seva revenda, així com la lesió del drets de la propietat intel·lectual o industrial de SEELIGER Y CONDE, S.L., donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

2. RESPONSABILITATS

 

2.1. En general

Tant l’accés a la pàgina Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació que conté a la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

2.2. Del funcionament i disponibilitat de la Web

SEELIGER Y CONDE, S.L., es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació que conté la pàgina Web, de la configuració i presentació de la mateixa i de les condicions d’accés.

SEELIGER Y CONDE, S.L. no es responsabilitza dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

SEELIGER Y CONDE, S.L. utilitza programes de detecció de virus para controlar tots els Continguts que introdueix a la pàgina Web. No obstant, SEELIGER Y CONDE, S.L. no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements a la Web introduïts per tercers aliens a SEELIGER Y CONDE, S.L. que puguin produir alteracions als sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, SEELIGER Y CONDE, S.L. no serà en cap cas responsable dels danys i prejudicis de tota índole que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Tanmateix, SEELIGER Y CONDE, S.L. utilitza diverses mesures de protecció de la Web contra atacs informàtics de tercers. No obstant, SEELIGER Y CONDE, S.L. no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús de la Web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, SEELIGER Y CONDE, S.L. no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l’esmenta’t accés no autoritzat.

SEELIGER Y CONDE, S.L., no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. SEELIGER Y CONDE, S.L., durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat rebi notícia dels errors, desconnexions o manca d’actualització dels continguts, totes a aquelles tasques tendents a resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

SEELIGER Y CONDE, S.L. es reserva el dret d’interrompre l’accés a la Web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

2.3. Dels continguts i la qualitat del Servei

SEELIGER Y CONDE, S.L. no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats a la pàgina Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware y software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat per els danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

En el caso de que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícites o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, en particular, consisteixen en:

Podrà posar-lo en coneixement d’SEELIGER Y CONDE, S.L., no obstant, la recepció de dita comunicació no suposarà coneixement als efectes de la responsabilitat prevista a l’article 17 de la LSSICE.

SEELIGER Y CONDE, S.L. no es fa responsable de la falta d’utilitat o adequació per a ús específic de la present pàgina Web.

SEELIGER Y CONDE, S.L. tampoc es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l’Usuari per els errors o omissions que poguessin tenir els continguts de la Web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions del mateix.

2.4. De la utilització

SEELIGER Y CONDE, S.L. no es farà responsable en cap cas del ús que els Usuaris poguessin fer de la Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

2.5. Dels enllaços a altres Web

Tot enllaç de tercers a la pàgina Web deu ser a la seva principal, quedant expressament prohibit els "links profunds", el "framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la pàgina Web, a favor de tercers no autoritzats.

A través de la present Web l’Usuari podrà accedir a llocs Web pertanyents a y/o gestionats por tercers.

La presència de tals enllaços és merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que se s’ofereixin a la Web de destí. L’usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos. L’usuari reconeix i accepta que SEELIGER Y CONDE, S.L. no es fa responsable, directa o indirectament, de qualsevol danys i perjudicis ocasionats per l’accés a tals links.

En cas de que SEELIGER Y CONDE, S.L. tingui coneixement efectiu de que la informació o la activitat a la qual és remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pugui lesionar béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligencia necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

3. PROPIETAT INDUSTRIAL

L’ús de la pàgina Web no atribueix a l’usuari cap dret sobre marques, noms comercials, signes distintius o dissenys de qualsevol tipus que apareixen a la pàgina Web. Els articles, notícies, legislació i altres continguts públics dels drets de propietat intel·lectual no pertanyen a SEELIGER Y CONDE, S.L. estan publicats amb la única finalitat d’informar als usuaris d’aquesta pàgina.

SEELIGER Y CONDE, S.L. és titular del codi, font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements de software de la pàgina Web així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que en ella s’inclouen.

4. COOKIES

SEELIGER Y CONDE, S.L. garanteix als Usuaris que naveguen per la seva pàgina Web que no es fan servir cookies. Las cookies són petits fitxers de dades que es generen al seu ordinador que permeten reconèixer als usuaris registrats una cop que aquests s’han registrat per primer cop, sense que s’hagin de registrar en cada accés a determinades àrees i serveis. Les cookies ens permeten conèixer la data i l’hora de cada visita i els continguts als quals s’accedeix. Vostè disposa de la possibilitat de configurar el seu programa navegador d’Internet per que li avisi a la pantalla de la recepció de cookies, així com per impedir la seva instal·lació en el disc dur del seu ordinador.

Per tant, tret que l’Usuari voluntàriament faciliti a SEELIGER Y CONDE, S.L. les seves dades personals a través dels Formularis de Contacte habilitats a aquests efectes, la seva navegació serà totalment anònima, no requerint cap tipus d’identificació per visualitzar el contingut de la pàgina Web.

SEELIGER Y CONDE, S.L. l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur es sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili d’ SEELIGER Y CONDE, S.L. per qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés, o de l’ús de la pàgina Web.